آزادسازی ۸۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان قزوین

آزادسازی ۸۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان قزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از آزاد سازی ۸۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی روستای شینقر از توابع این شهرستان خبر داد.  سعید صالحی با اعلام این خبر افزود: این میزان اراضی با تخریب ۳۶ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان انجام شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین عنوان کرد: این قلع و